top of page

המעטפת הטיפולית

כל נערה מחויבת לעבור תהליך טיפולי במסגרת מגוריה בכפר. הטיפול מתבצע בקצב של הנערה ועל פי צרכיה וניתן על ידי נשות טיפול ממיומנות עם ידע מקצועי בתחום הטיפול בנפגעות תקיפות מיניות. הטיפול מתקיים בדרכים מגוונות בהתאם לצרכי הנערה ונטיית ליבה: טיפול באמצעות בעלי חיים, טיפול באמצעות אמנויות,טיפול באמצעות גינון ועוד.

המעטפת ההשכלתית

השכלה בעולם המודרני היא הגורם הראשי המאפשר מוביליות חברתית.

רוב הנערות בכפר זקוקות למסגרת לימודים יחודית, למידה בכיתות קטנות ובלימוד פרטני. הנערות ברובן אינן יכולות להשתלב במסגרות גדולות. חלקן הגדול היו מנותקות ממערך החינוך למשך זמן רב וסובלות ממאפיינים המעכבים את התפתחותן ההשכלתית. חלקן הגדול מאופיין בהתנהגות מינית לא מובחנת ויתקשה ללמוד בסביבה מעורבת בנים.

המטרות הינן הקניית השכלה תוך הדגשת  והבלטת  הכישרונות הייחודיים של כל נערה, תוך התאמה לצרכיה הייחודיים (לקויות למידה וכו') וחיזוק הדימוי העצמי של הנערה באמצעות התקדמות  ותחושת הצלחה וערך עצמי הולך וגדל.

במקביל לרכישת השכלה, רוכשות הנערות מיומנויות מקצועיות בהתאם לכשרונן תוך התייחסות לצרכי השוק. האמנויות מהוות כלי משמעותי בתהליך הלמידה, ההעשרה וההעצמה של הנערות.

 

המעטפת החינוכית

בית רות מבוסס על מערך חוקים ותקנות שהם בבחינת גבולות ברורים של "מותר ואסור". הנערות שותפות לגיבוש התקנון ולוקחות חלק בדרכי אכיפתו. מערך החוקים מבוסס על עקרונות דמוקרטיים, תוך הדגשה שזכויות הפרט מסתיימים כאשר אלה פוגעים באחר האמור ליהנות מאיכות חיים טובה באותה מסגרת.

מושמים דגשים מיוחדים על טיפוח ערכי קדושת החיים, החברות, הסולידאריות בין הנערות, פיתוח הרגישות לרגשות האחר(ת) על תפקוד הצוות שאמור לשמש מודל להזדהות וחיקוי על ידי הנערות ועל טיפוח הבתים והכפר מתוך תפיסה שסביבה מכבדת גורמת לאנשים לכבד את עצמם.

הצוות הוא נשי ובו רכזת, סגנית רכזת, מבשלת, עובדות סוציאליות מנוסות, הממונה על ההתנהלות היום יומית בבית וצוות מדריכות חינוכיות הנמצאות עם הנערות עשרים וארבע שעות ביממה 365 ימים בשנה. למרות שהצוות הוא נשי מתוך תפיסה מקצועית יש דמויות גבריות המעורבות בחיי הבית בינהם מורים ומערך מתנדבים המקיימים פעילויות שבועיות קבועות כגון כדורסל, בישול, חוג שחמט, לימודי מחשב ופעילויות מזדמנות מגוונות. חשוב מאוד שהבנות תכרנה גברים שאינם פוגעים ואינם מנצלים אך אלה לא לנים איתן בבית ומאפשרים מרחב נשי המאפשר לנערות להירגע ולנוח ממתחים ודילמות הקשורים ליחסים שלהן עם בני המין השני. המרחב הנשי מהווה מעין "חממה" לטיפוח וחיזוק הנערות לקראת צאתן לחיים עצמאיים.
 

bottom of page