top of page
רונית לב-ארי, מנהלת פרוייקטים ויועצת מקצועית
מור ליפין, מנהלת הכפר
איריס טברסקי, מנהלת העמותה
מיה מועלם יוסף, רכזת תיפעול ומנהלת חשבונות ראשית
ורד אוחנונה, מנהלת בית ספר
רותם פרחי, רכזת טיפול
זיו קשת, רכזת חינוך
רוית כוכבי.jpg
רוית כוכבי, רכזת בית ורד
חן שכטר, רכזת בית רותם
נועם קומרצ'רו,  רכזת בית שושן
 תודה לתמר ברנדווין על הצילום
bottom of page