top of page

נורות אדומות

קריטריונים לאבחון מסוכנותו של בן הזוג וגילויים שחייבים להנחות את בת- הזוג והגורמים המסייעים לה כיצד להיחלץ ממערכת יחסים זו ולהישאר בחיים

 

 • תכיפות של מעשה אלימות

 • תכיפות גבוהה של איומים

 • גילויי קנאה קיצונית

 • הצרת צעדים, קטיעת קשרים חברתיים מהעבר ומההווה

 • פיקוח צמוד על מעשיה

 • ביקורת תכופה על התנהגותה

 • התנהגויות קיצוניות מאד

 • שימוש בחומרים ממכרים

 • התנהגות מסוגרת ומופנמת

 • יחסים אינטנסיביים וכפייתיים

 • איומים בהתאבדות, אם תעזוב אותו כלומר, איומים בהפעלת אלימות כלפי עמו

 • איומים שהוא יעזוב אותה- דרך נוספת להפעלת טרור כשהיא חוששת מפרידה

bottom of page