top of page
WhatsApp Image 2022-05-31 at 11.23.59 PM.jpeg

 

 

בימים אלו נפתח מחזור ב' של ההכשרה לעתודה ניהולית בכפר לנערות בסיכון

לאחר קריאת הקול הקורא  ובדיקת ההתאמה יש להירשם בטופס ההרשמה

 

תעודות השכלה (תארים), לימודים נוכחיים, תעודות עבור השתלמויות רלוונטיות

צילום ת.ז.+ספח, תמונה יש לשלוח למייל  

BR@BeitRuth.com

לתשומת הלב, הנושא של המייל הוא: עתודה ניהולית + שם המלא

 

תאריך סיום ההרשמה 11 לנובמבר 2022

 

 

לטופס הרשמה : יש ללחוץ כאן

bottom of page