WhatsApp Image 2022-05-31 at 11.23.59 PM.jpeg

 

 

בימים אלו נפתחת הכשרה לעתודה ניהולית בכפר לנערות בסיכון

לאחר קריאת הקול הקורא  ובדיקת ההתאמה יש להירשם בטופס ההרשמה

 

תעודות השכלה (תארים), לימודים נוכחיים, תעודות עבור השתלמויות רלוונטיות

צילום ת.ז.+ספח, תמונה יש לשלוח למייל  

BR@BeitRuth.com

לתשומת הלב, הנושא של המייל הוא: עתודה ניהולית + שם המלא

 

תאריך סיום ההרשמה 15 ליוני 2022

 

 

לטופס הרשמה : יש ללחוץ כאן