גלריה

"אני מלאת תיקווה לעתיד חדש. למרות הקושי אני בטוחה שאצליח בכפר היפה הזה"

נ. בת 15